MODULO ARDESIA 30X30 FUMO | Cerámica Saloni

MODULO ARDESIA 30X30 FUMO

Code: DXL710
Groupe de prix: B63
Série: ARDESIA
Color: FUMO
Format: 30x30
Pâte: Autres


packing

themeSettings.fichaProducto.pzXCaja: 6
themeSettings.fichaProducto.m2Caja: 0.53
themeSettings.fichaProducto.kgCaja: 10.5
Unité de vente:


themeSettings.fichaProducto.cajasXPalet: 60
themeSettings.fichaProducto.m2Palet: 31.8
themeSettings.fichaProducto.kgPalet: 630